SP – Small-II

Elektrické šnekové čerpadlo – malé a všestranné.